Blog om Bach Blomster-dråber

Anette Lei, bachterapeut, skriver artikler om Bach Blomsterdråber, så du selv kan lære emotionel visdom til at blande Bach-dråber til dig, din familie og kæledyr.

BRUG SØGE-FELTET oppe i højre hjørne.

Rigtig god fornøjelse med at finde svaret på dit spørgsmål.

Kærlig hilsen
Anette Lei, bachterapeut

PS, fandt du ikke svaret – så skriv til mig her i kommentarfeltet eller på kontakt-siden, så svarer jeg inden 2-3 dage.

Bach Træbokssættet i mit køkken

af Bachterapeut Anette Lei

I dette indlæg kan du læse om, hvor let det er at finde de rigtige remedier, som kan hjælpe dig med at leve livet med sygdom og smerter.

Smerter og sygdom berører hver eneste dag mange menneskers liv.

Mange mennesker – måske også dig selv, din far, mor, nabo eller kollega – lider af en sygdom eller smerter, som tager meget af deres energi, og måske over tid, gør dem nedtrykte og deprimerede.

Af og til får jeg spørgsmålet om jeg kan hjælpe med Bachs Blomsterremedier mod f.eks. sukkersyge, eksem, gigt, hovedpine, kræft og andre sygdomme. Svaret er nej. der er ikke hjælp at hente direkte rettet mod sygdommen.

Blomsterdråber er  nemlig ikke udviklet for at bekæmpe sygdom.

De er udviklet for at afbalancere personens følelser og sindstilstande. Og det er noget HELT andet.

Med sindstilstande menes f.eks. negative følelser, tanker eller karaktertræk.

Som i stress, angst, depression, usikkerhed, bekymringer, irritation, utålmodighed, skyldfølelse, skam, selvbebrejdelser, usikkerhed o.s.v.

Så når fokus flyttes væk fra den lidelse, man har fået konstateret, så er der STOR hjælp at hente hos de milde og effektive Bach Blomsterdråber, fordi de kan hjælpe med at leve et liv med sygdom.

Flyt din bevidsthed fra noget negativt til noget positivt

Nøglen er en persons følelser eller karaktertræk, og altså IKKE hvilken sygdom, man lider af.

Lægen Edward Bach, der har skabt Bach-remedie-metoden, lavede mange forsøg med remedie-dråber til mennesker der var syge, og fandt til sidst frem til, at sygdommens art er underordnet, men at det er helt afgørende, at behandle de følelser og sindstilstande den sygdomsramte sidder med, som reaktion på sygdommen. Dette princip kender vi allesammen måske lidt fra de dage, hvor vi ser frem til at skulle mødes med en kær ven, i biografen eller på weekend-ferie og smerterne træder lidt i baggrunden, ja vi har måske endda glemt at de er der.

Denne styrke ligger i alle menneskers bevidsthed: At flytte sine tanker fra noget skidt til noget godt, og opleve en positiv tilstand slå igennem hele vores system: sind og krop.

Dette hjælper Bachremedierne med, når du har brug for hjælp til at flytte din bevidsthed væk fra noget negativt til noget positivt.

Et eksempel: Marie er slået ud over, at hun har gigt og smerter

Marie er slået helt ud over, at hun har gigt med næsten konstante smerter i knæ, hofter og lænd. Det fylder meget, og hun har det skidt. Hun bliver ofte ked af det. Hun er udredt i sundhedsvæsnet og er ikke i tvivl om, hvad hun fejler. Hun er derfor ikke bange for, at hun fejler noget alvorligt, men føler at smerterne fylder alt for meget i hverdagen, så hun ikke kan koncentrere sig om arbejdet eller slappe helt af og være positiv med familien. Hun synes bare at smerterne fylder så meget i hverdagen, at det forstyrrer hendes liv.

Hvilke remedier vil hjælpe Marie

Når man spørger Marie, hvad hun føler, når smerterne kommer, svarer hun:

Det gør mig ked af det, jeg mister modet og bliver nedtrykt. Remediet Ensian vil hjælpe med at løfte sindsstemningen,  så Marie kan fortsætte dagen uden at opgive eller føle sig nedtrykt.

Jeg bliver så uendelig træt og har lyst til at lægge mig til at sove. Remediet Oliven vil hjælpe Marie med at få hvilet og sovet, så hun genvinder sin vitalitet.

Jeg får ondt af mig selv, over at jeg skal have det sådan, for jeg har altid dyrket sport og spist sundt, så jeg synes det er lidt uretfærdigt.  Remediet Guldpil vil hjælp Marie med at afbalancere sin selvmedlidenhed så hun får fokus på at påvirke det hun kan påvirke, så hun får et positivt livssyn på trods af sygdommen.

Jeg bliver irriteret på smerterne, og kan af og til lade det gå ud over andre ved at kritisere dem.    Remediet Bøg vil hjælpe med at blive mere rummelig overfor sygdommen og overfor andre.

Jeg kan også føle at det hele er håbløst og at jeg aldrig mere får et godt liv. Remediet Tornblad vil hjælpe med at genvinde håbet, så sygdom og smerter vil trænge lidt i baggrunden over tid.

Her er en inspirationsliste til dig, der lever med sygdom

Jeg føler mig så forpint, men jeg joker alligevel ofte med min sygdom, da jeg ikke ønsker at drøfte noget negativt og trist med andre. Agermåne vil hjælpe dig til bare at være dig selv, og have nemmere ved at tale med andre om, hvad sygdommen gør ved dig.

Jeg føler, at jeg ikke er noget værd, og jeg forstår ikke, at andre kan holde ud at være i selskab med mig. Lærk vil hjælpe dig med at genvinde din indre selvtillid og forsøge at leve livet i en overbevisning om at du er helt unik og at der også er brug for dig, lige netop som du er tilstede her i livet.

Jeg går ofte i gang med alt for meget aktivitet, fordi jeg bliver lidt utålmodig og vil “handle smerterne væk” eller flygte fra smerterne i aktivitet. Balsamin vil hjælpe dig med mere indre ro, så du kan være mere rolig og afslappet tilstede i dig selv med din sygdom. Eller måske kan gennemføre en lille meditation ind på smerterne, og mærke dig selv under smerter, måske de endda forsvinder lidt under meditationen?

Mennesket er et psykisk og sjæleligt væsen

Når alt kommer til alt er vi ikke vores krop alene, men vi har i høj grad en sjæl.

Når vi er fuldstændigt optaget af kroppen og dens processer, sygdom og smerter, har vi ingen kontakt med vores allerinderste: sjælen.

Derved er vi i den tungeste energi, og kan opleve træthed, stærke smerter, koncentrationsbesvær og andre negative tilstande.

Løsningen med Bach-remedie-metoden er, at løfte os ud af denne tunge tilstand ved at få mere kontakt med sindet og sjælen, som er en langt lettere, mere subtil og fin energi, der, når der åbnes op til den, vil rense vores krop i et indre lys.

Dette mærkes af personen, ved f.eks. at føle sig mere let, og opleve et lysere sind og bedre humør.

Det handler derfor om, at flytte fokus fra smerter og sygdom, til positive kvaliteter som: rummelighed, accept, tålmodighed, nærvær, kærlighed, indre styrke og handlekraft i stedet for at dvæle ved og i det negative: smerter og sygdom og alt det er ikke virker i ens liv.

Til dig der også ønsker at supplere Bach-dråberne med en psykologs hjælp: Prøv den meta-kognitive terapiform.

I den videnskabelige psykologis verden er det nærmeste der kommer Bach-remediemetoden “meta-kognitiv terapi” udviklet af Adrian Wells.

Her drejer det sig også om at ændre sine tankemønstre og handlinger, ud fra princippet om at du kan forholde dig til dine tanker, altså kan du også ændre på dine tanker og da tanker og følelser er nært forbundet, vil du ændre på dine følelser når du ændrer på dine tanker.

af Bachterapeut Anette Lei

Case: Bach-dråberne hjalp kvinde igennem de første svære uger.

Af  Anette Lei, bachterapeut registreret i Dr. E. Bach Fonden

Bach-remedier når man mister. “Hvordan klarer jeg tiden FØR og UNDER bisættelsen?”.

Barnebarn -og Bachdråberne – hjalp farmoren med at stå de første par uger igennem.

En 87 årig kvinde mistede sin samlever gennem 17 år.

De havde begge fundet sammet efter at have mistet deres ægtefæller.

De fik 17 gode år sammen.

Han var også hendes bedste ven, da de havde kendt hinanden det meste af livet.

Manden døde 1 uge efter at have fået influenza.

Chocket og tabet var stort.

Telefonopringningen

Det kom som et chock for kvinden, da telefonopringningen kom fra hospitalet, hvorfra de havde ringet til hende tidligt på morgenstunden og meddelt, at han var afgået ved døden.

Hun nåede ikke at sige ordentligt farvel til ham på hospitalet.

Hun havde fået et chock og kunne slet ikke besinde sig og genvinde kontrollen.

Derfor ringede hun til sit barnebarn hen på morgenstunden.

Farmoren vidste ikke hvad hun skulle gøre og havde brug for  praktisk hjælp, støtte og omsorg.

Praktisk hjælp og støtte

Barnebarnet sørgede for, at farmoren fik hjælp fra familien til alle de praktiske ting, der skulle arrangeres:

Give besked til de nærmeste, tale med bedemanden, arrangere avis-annonce og bisættelsen mm.

og det eneste hun kom i tanker om pga tidnød, var de milde Bach-dråber, fordi de kunne udligne chokket og støtte indefra i farmorens sværeste stunder, og når hun var alene også om natten.

Bach-hjælp til at gennemføre bisættelsen psykisk

Barnebarnet kontaktede mig, og bad mig blande en Bach-flaske, der kunne hjælpe farmoren til at komme igennem den første svære tid og bisættelsen.

Bisættelsen ansåes i de kredse som farmoren færdes i, for en meget vigtig begivenhed og alles sidste afsked med den afdøde.

Sammen fandt vi frem til hvad Bach-flasken skulle indeholde, fordi barnebarnet kendte farmoren så godt.

Personlig Bach-flaske til de første 2 uger.

Hun var virkelig bekymret for, at farmoren ikke kunne gennemføre bisættelsen.

Farmoren frygtede bisættelsen, og det efterfølgende mindesamvær, og hun kunne ikke finde ro om natten til at sove.

Det kom frem, at farmoren ikke havde de bedste relationer til  samleverens familie, da de næsten ikke havde besøgt hende og samleveren i mange mange år.

Derfor blev hun utryg og bange for, at børnene mødte op og forlangte at få hans indbo, da de ikke var gift. Hun var også bekymret for, hvordan det skulle gå under bisættelsen.

Sammen fandt vi frem til denne blanding:

Sammen frem vi frem til denne Bach-blanding:

7 remedier ud af 38 mulige:

  • Fuglemælk for chocket
  • Kaprifolie for savnet
  • Valnød for den store og pludselige forandring
  • Hvid Hestekastanje for tankemylderet
  • Abeblomst for angsten og bekymringerne for hvad de pårørende ville gøre
  • Guldpil for at føle sig som offer overfor de pårørende, og føle en indre bitterhed
  • Bøg for en trang til at fordømme og kritisere og bebrejde de pårørende på sin samleveres side pga fortiden.

Bachs Rescue  Night Spray for alt det akutte, hvis stresstilstanden tog helt over, samt til om natten, hvis hun ikke kunne sove pga tankemylderet.

En god afsked

Farmoren tog villigt af Bach dråberne og barnebarnet fortalte, at det var bare gået SÅ godt.

Hun havde virkelig stået det godt igennem, bevaret roen, talt med mange,  og bar under bisættelsen præg af, at hun havde sig selv med.

“Det gik bare så fint, Anette.”

Her kan du læse mere om hvordan du også kan komme til at  hjælpe andre med Bach Blomsterremedier: https://bach-kurser.dk/ta-paa-kursus-trin-1-og-koeb-bach-traebokssaettet-til-ca-halv-pris/

af Anette Lei, registreret Bachterapeut

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei

Bach-remedier til pige med asperger-syndrom, 17 år

af bachterapeut og coach Anette Lei

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei , bachterapeut og selvudviklings-coach.

Jeg er ofte blevet spurgt om, diagnose-ramte mennesker, kan bruge Bachremedier.

Og selvfølgelig kan de det. Alle kan tåle Bach-remedierne.  I denne artikel kan du læse om en mor, der valgte remedier til sin datter med en udpræget asperger-diagnose.

Pigens udfordringer:

• At være meget følsom overfor sanseindtryk
• Have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge
• Tendens til at afskære sig socialt fra andre pga en fordybelse i snævre områder

Lærte at læse kun 4 år gammel.

Moren fortæller, at da datteren kun var 4 år, lærte hun at læse på 20 dage, men havde masser af konflikter i børnehaven.

De andre børn spottede straks at hun var anderledes.

Det samme i folkeskolen, hvor pigen derfor følte sig som en udpræget fremmed i klassen.

Hun var en meget urolig elev, og når det hele blev for meget, gemte hun sig under bordet eller klatrede op i et træ.

For lærerne var hun en kæmpe prøvelse.

Diagnosen: aspergers syndrom

I 4. klasse fik hun stillet diagnosen: aspergers syndrom. Til morens store lettelse.

Så fik hun en støtteperson tilknyttet i skolen og så gik det hele meget bedre.

Så fik hun coaching og masser af rådgivningssamtaler.

Lærerne blev instrueret i, hvordan de skulle forholde sig overfor pigen.

Ønskede hjælp til universitetsstudie – succes

Moren spurgte, hvordan hun skulle vælge Bach-remedier til datteren, 17 år.

Hun ville have hjælp fra Bach-remedierne til at påbegynde et universitetsstudie.

Datteren var lige blevet student.

Hun syntes især godt om, at det ikke var kemisk medicin, som hun havde fravalgt pga stædighed – ifølge moderen.

Sådan vælger man Bach-remedier

Når man skal vælge Bach-remedier, er der kun to ting, der er vigtige:

  • Find alle følelser i ubalance hos hende
  • Find de karaktertræk der giver hende udfordringer

Til et hoved, der føles som om det skal eksplodere af indtryk

Pigens hoved føles ofte som om det skal eksplodere, fordi hun ikke har det normale filter i hjernen, som de fleste mennesker har. Alt går ind og bliver bearbejdet: lyde fra et tikkende ur, fodtrin på gangen, hunde der gør, biler der kører forbi eller samtaler i den anden ende af lokalet. Det slår hende af og til fuldstændig ud. Her vælges Valnød/Walnut, for at beskytte hende for hårde påvirkninger udefra. Der vælges også Hvid Hestekastanje/ White Chestnut for tanker der kører i ring, og et hoved fuld af tanker, som er svære at slukke for.

Ensomhed: fordi hun trækker sig fra andre

I fritiden studerer hun meget og hun har en helt særlig evne til at huske alt hun læser første gang. Problem: Hun trækker sig meget fra omgivelserne og har derfor ingen veninder. Her vælges Vandrøllike/Water Violet for den tendens der er til at trække sig, isolere sig og have lidt svært ved at “socialisere” med andre. Vandrøllike giver et varmere forhold til andre.

Ensomhed fordi hun er for stædig og viljestærk

Hun føler sig ensom, men hun vil bestemme meget når hun prøver at lege med andre, og hun skaber derfor let konflikter pgs sin dominerende og ufleksible karaktertræk, og derfor mister de interessen og så er hun alene igen. Her vælges Vine-Vinranke for at bløde hendes lidt stærke vilje lidt op, så hun kan “give sig” , gå på kompromis, så veninderne har lettere ved at være sammen med hende.

Hovedpine og tankemylder

Hun har ofte hovedpine, og er meget bekymret for næste gang hovedpinen rammer hende. For hovedpinen vælges Agermåne/Agrimony for følelsen af stærkt forpinthed (tidl. søgt læge hertil). Der vælges også Abeblomst / Mimulus for angsten for nyt angreb og smerten.

Ny start: universitets-studie

Pigen skal starte på et universitetsstudie med kun 17 år. Hun bor hjemme og flytter ikke. Her støttes pigen med remediet Valnød – der allerede er udvalgt -se længere oppe i teksten. Valnød åbner op til sjælspotentialet “tilpasnings-evne” og skal hjælpe pigen med at tilpasse sig helt nye omgivelser, venner og rammer

Bach-behandlingsflaske og dosering

Datteren skal have remedierne i en personlig Bach-flaske. Alle de valgte remedier tilsættes flasken (2 af hvert remedie). Datteren tager 4 dråber mindst 4 gange dagligt. Hun supplerer med Rescue Remedy i sprayform, når hun bliver oprevet, vred eller stresset.

Få min gratis mini-guide med oversigt over alle Bachremedier HER

Læs om alle De 38 Bach-remedier HER

Læs mere om at blande og indtage Bach-dråberne HER.

Kontakt Bachterapeut Anette Lei HER

Bach Blomsterdraaber find og bland selv

Anette Lei lærer dig den helt basale selvudvikling

med Bach dråberne efter lægen Bachs enkle og effektive naturlige metode

Seneste indlæg

Arkiv