Her får du svar på alle dine spørgsmål om Bach Blomsterremedier og sygdomsopfattelsen bag.

af Bachterapeut Anette Lei

I dette indlæg kan du læse om, hvor let det er at finde de rigtige remedier, som kan hjælpe dig med at leve livet med sygdom og smerter.

Smerter og sygdom berører hver eneste dag mange menneskers liv.

Mange mennesker – måske også dig selv, din far, mor, nabo eller kollega – lider af en sygdom eller smerter, som tager meget af deres energi, og måske over tid, gør dem nedtrykte og deprimerede.

Af og til får jeg spørgsmålet om jeg kan hjælpe med Bachs Blomsterremedier mod f.eks. sukkersyge, eksem, gigt, hovedpine, kræft og andre sygdomme. Svaret er nej. der er ikke hjælp at hente direkte rettet mod sygdommen.

Blomsterdråber er  nemlig ikke udviklet for at bekæmpe sygdom.

De er udviklet for at afbalancere personens følelser og sindstilstande. Og det er noget HELT andet.

Med sindstilstande menes f.eks. negative følelser, tanker eller karaktertræk.

Som i stress, angst, depression, usikkerhed, bekymringer, irritation, utålmodighed, skyldfølelse, skam, selvbebrejdelser, usikkerhed o.s.v.

Så når fokus flyttes væk fra den lidelse, man har fået konstateret, så er der STOR hjælp at hente hos de milde og effektive Bach Blomsterdråber, fordi de kan hjælpe med at leve et liv med sygdom.

Flyt din bevidsthed fra noget negativt til noget positivt

Nøglen er en persons følelser eller karaktertræk, og altså IKKE hvilken sygdom, man lider af.

Lægen Edward Bach, der har skabt Bach-remedie-metoden, lavede mange forsøg med remedie-dråber til mennesker der var syge, og fandt til sidst frem til, at sygdommens art er underordnet, men at det er helt afgørende, at behandle de følelser og sindstilstande den sygdomsramte sidder med, som reaktion på sygdommen. Dette princip kender vi allesammen måske lidt fra de dage, hvor vi ser frem til at skulle mødes med en kær ven, i biografen eller på weekend-ferie og smerterne træder lidt i baggrunden, ja vi har måske endda glemt at de er der.

Denne styrke ligger i alle menneskers bevidsthed: At flytte sine tanker fra noget skidt til noget godt, og opleve en positiv tilstand slå igennem hele vores system: sind og krop.

Dette hjælper Bachremedierne med, når du har brug for hjælp til at flytte din bevidsthed væk fra noget negativt til noget positivt.

Et eksempel: Marie er slået ud over, at hun har gigt og smerter

Marie er slået helt ud over, at hun har gigt med næsten konstante smerter i knæ, hofter og lænd. Det fylder meget, og hun har det skidt. Hun bliver ofte ked af det. Hun er udredt i sundhedsvæsnet og er ikke i tvivl om, hvad hun fejler. Hun er derfor ikke bange for, at hun fejler noget alvorligt, men føler at smerterne fylder alt for meget i hverdagen, så hun ikke kan koncentrere sig om arbejdet eller slappe helt af og være positiv med familien. Hun synes bare at smerterne fylder så meget i hverdagen, at det forstyrrer hendes liv.

Hvilke remedier vil hjælpe Marie

Når man spørger Marie, hvad hun føler, når smerterne kommer, svarer hun:

Det gør mig ked af det, jeg mister modet og bliver nedtrykt. Remediet Ensian vil hjælpe med at løfte sindsstemningen,  så Marie kan fortsætte dagen uden at opgive eller føle sig nedtrykt.

Jeg bliver så uendelig træt og har lyst til at lægge mig til at sove. Remediet Oliven vil hjælpe Marie med at få hvilet og sovet, så hun genvinder sin vitalitet.

Jeg får ondt af mig selv, over at jeg skal have det sådan, for jeg har altid dyrket sport og spist sundt, så jeg synes det er lidt uretfærdigt.  Remediet Guldpil vil hjælp Marie med at afbalancere sin selvmedlidenhed så hun får fokus på at påvirke det hun kan påvirke, så hun får et positivt livssyn på trods af sygdommen.

Jeg bliver irriteret på smerterne, og kan af og til lade det gå ud over andre ved at kritisere dem.    Remediet Bøg vil hjælpe med at blive mere rummelig overfor sygdommen og overfor andre.

Jeg kan også føle at det hele er håbløst og at jeg aldrig mere får et godt liv. Remediet Tornblad vil hjælpe med at genvinde håbet, så sygdom og smerter vil trænge lidt i baggrunden over tid.

Her er en inspirationsliste til dig, der lever med sygdom

Jeg føler mig så forpint, men jeg joker alligevel ofte med min sygdom, da jeg ikke ønsker at drøfte noget negativt og trist med andre. Agermåne vil hjælpe dig til bare at være dig selv, og have nemmere ved at tale med andre om, hvad sygdommen gør ved dig.

Jeg føler, at jeg ikke er noget værd, og jeg forstår ikke, at andre kan holde ud at være i selskab med mig. Lærk vil hjælpe dig med at genvinde din indre selvtillid og forsøge at leve livet i en overbevisning om at du er helt unik og at der også er brug for dig, lige netop som du er tilstede her i livet.

Jeg går ofte i gang med alt for meget aktivitet, fordi jeg bliver lidt utålmodig og vil “handle smerterne væk” eller flygte fra smerterne i aktivitet. Balsamin vil hjælpe dig med mere indre ro, så du kan være mere rolig og afslappet tilstede i dig selv med din sygdom. Eller måske kan gennemføre en lille meditation ind på smerterne, og mærke dig selv under smerter, måske de endda forsvinder lidt under meditationen?

Mennesket er et psykisk og sjæleligt væsen

Når alt kommer til alt er vi ikke vores krop alene, men vi har i høj grad en sjæl.

Når vi er fuldstændigt optaget af kroppen og dens processer, sygdom og smerter, har vi ingen kontakt med vores allerinderste: sjælen.

Derved er vi i den tungeste energi, og kan opleve træthed, stærke smerter, koncentrationsbesvær og andre negative tilstande.

Løsningen med Bach-remedie-metoden er, at løfte os ud af denne tunge tilstand ved at få mere kontakt med sindet og sjælen, som er en langt lettere, mere subtil og fin energi, der, når der åbnes op til den, vil rense vores krop i et indre lys.

Dette mærkes af personen, ved f.eks. at føle sig mere let, og opleve et lysere sind og bedre humør.

Det handler derfor om, at flytte fokus fra smerter og sygdom, til positive kvaliteter som: rummelighed, accept, tålmodighed, nærvær, kærlighed, indre styrke og handlekraft i stedet for at dvæle ved og i det negative: smerter og sygdom og alt det er ikke virker i ens liv.

Til dig der også ønsker at supplere Bach-dråberne med en psykologs hjælp: Prøv den meta-kognitive terapiform.

I den videnskabelige psykologis verden er det nærmeste der kommer Bach-remediemetoden “meta-kognitiv terapi” udviklet af Adrian Wells.

Her drejer det sig også om at ændre sine tankemønstre og handlinger, ud fra princippet om at du kan forholde dig til dine tanker, altså kan du også ændre på dine tanker og da tanker og følelser er nært forbundet, vil du ændre på dine følelser når du ændrer på dine tanker.

af Bachterapeut Anette Lei

 

Case: Bach-dråberne hjalp kvinde igennem de første svære uger.

Af  Anette Lei, bachterapeut registreret i Dr. E. Bach Fonden

Bach-remedier når man mister. “Hvordan klarer jeg tiden FØR og UNDER bisættelsen?”.

Barnebarn -og Bachdråberne – hjalp farmoren med at stå de første par uger igennem.

En 87 årig kvinde mistede sin samlever gennem 17 år.

De havde begge fundet sammet efter at have mistet deres ægtefæller.

De fik 17 gode år sammen.

Han var også hendes bedste ven, da de havde kendt hinanden det meste af livet.

Manden døde 1 uge efter at have fået influenza.

Chocket og tabet var stort.

Telefonopringningen

Det kom som et chock for kvinden, da telefonopringningen kom fra hospitalet, hvorfra de havde ringet til hende tidligt på morgenstunden og meddelt, at han var afgået ved døden.

Hun nåede ikke at sige ordentligt farvel til ham på hospitalet.

Hun havde fået et chock og kunne slet ikke besinde sig og genvinde kontrollen.

Derfor ringede hun til sit barnebarn hen på morgenstunden.

Farmoren vidste ikke hvad hun skulle gøre og havde brug for  praktisk hjælp, støtte og omsorg.

Praktisk hjælp og støtte

Barnebarnet sørgede for, at farmoren fik hjælp fra familien til alle de praktiske ting, der skulle arrangeres:

Give besked til de nærmeste, tale med bedemanden, arrangere avis-annonce og bisættelsen mm.

og det eneste hun kom i tanker om pga tidnød, var de milde Bach-dråber, fordi de kunne udligne chokket og støtte indefra i farmorens sværeste stunder, og når hun var alene også om natten.

Bach-hjælp til at gennemføre bisættelsen psykisk

Barnebarnet kontaktede mig, og bad mig blande en Bach-flaske, der kunne hjælpe farmoren til at komme igennem den første svære tid og bisættelsen.

Bisættelsen ansåes i de kredse som farmoren færdes i, for en meget vigtig begivenhed og alles sidste afsked med den afdøde.

Sammen fandt vi frem til hvad Bach-flasken skulle indeholde, fordi barnebarnet kendte farmoren så godt.

Personlig Bach-flaske til de første 2 uger.

Hun var virkelig bekymret for, at farmoren ikke kunne gennemføre bisættelsen.

Farmoren frygtede bisættelsen, og det efterfølgende mindesamvær, og hun kunne ikke finde ro om natten til at sove.

Det kom frem, at farmoren ikke havde de bedste relationer til  samleverens familie, da de næsten ikke havde besøgt hende og samleveren i mange mange år.

Derfor blev hun utryg og bange for, at børnene mødte op og forlangte at få hans indbo, da de ikke var gift. Hun var også bekymret for, hvordan det skulle gå under bisættelsen.

Sammen fandt vi frem til denne blanding:

Sammen frem vi frem til denne Bach-blanding:

7 remedier ud af 38 mulige:

 • Fuglemælk for chocket
 • Kaprifolie for savnet
 • Valnød for den store og pludselige forandring
 • Hvid Hestekastanje for tankemylderet
 • Abeblomst for angsten og bekymringerne for hvad de pårørende ville gøre
 • Guldpil for at føle sig som offer overfor de pårørende, og føle en indre bitterhed
 • Bøg for en trang til at fordømme og kritisere og bebrejde de pårørende på sin samleveres side pga fortiden.

Bachs Rescue  Night Spray for alt det akutte, hvis stresstilstanden tog helt over, samt til om natten, hvis hun ikke kunne sove pga tankemylderet.

En god afsked

Farmoren tog villigt af Bach dråberne og barnebarnet fortalte, at det var bare gået SÅ godt.

Hun havde virkelig stået det godt igennem, bevaret roen, talt med mange,  og bar under bisættelsen præg af, at hun havde sig selv med.

“Det gik bare så fint, Anette.”

Her kan du læse mere om hvordan du også kan komme til at  hjælpe andre med Bach Blomsterremedier: https://bach-kurser.dk/ta-paa-kursus-trin-1-og-koeb-bach-traebokssaettet-til-ca-halv-pris/

af Anette Lei, registreret Bachterapeut

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei

 

Bach-remedier til pige med asperger-syndrom, 17 år

af bachterapeut og coach Anette Lei

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei , bachterapeut og selvudviklings-coach.

Jeg er ofte blevet spurgt om, diagnose-ramte mennesker, kan bruge Bachremedier.

Og selvfølgelig kan de det. Alle kan tåle Bach-remedierne.  I denne artikel kan du læse om en mor, der valgte remedier til sin datter med en udpræget asperger-diagnose.

Pigens udfordringer:

• At være meget følsom overfor sanseindtryk
• Have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge
• Tendens til at afskære sig socialt fra andre pga en fordybelse i snævre områder

Lærte at læse kun 4 år gammel.

Moren fortæller, at da datteren kun var 4 år, lærte hun at læse på 20 dage, men havde masser af konflikter i børnehaven.

De andre børn spottede straks at hun var anderledes.

Det samme i folkeskolen, hvor pigen derfor følte sig som en udpræget fremmed i klassen.

Hun var en meget urolig elev, og når det hele blev for meget, gemte hun sig under bordet eller klatrede op i et træ.

For lærerne var hun en kæmpe prøvelse.

Diagnosen: aspergers syndrom

I 4. klasse fik hun stillet diagnosen: aspergers syndrom. Til morens store lettelse.

Så fik hun en støtteperson tilknyttet i skolen og så gik det hele meget bedre.

Så fik hun coaching og masser af rådgivningssamtaler.

Lærerne blev instrueret i, hvordan de skulle forholde sig overfor pigen.

Ønskede hjælp til universitetsstudie – succes

Moren spurgte, hvordan hun skulle vælge Bach-remedier til datteren, 17 år.

Hun ville have hjælp fra Bach-remedierne til at påbegynde et universitetsstudie.

Datteren var lige blevet student.

Hun syntes især godt om, at det ikke var kemisk medicin, som hun havde fravalgt pga stædighed – ifølge moderen.

Sådan vælger man Bach-remedier

Når man skal vælge Bach-remedier, er der kun to ting, der er vigtige:

 • Find alle følelser i ubalance hos hende
 • Find de karaktertræk der giver hende udfordringer

Til et hoved, der føles som om det skal eksplodere af indtryk

Pigens hoved føles ofte som om det skal eksplodere, fordi hun ikke har det normale filter i hjernen, som de fleste mennesker har. Alt går ind og bliver bearbejdet: lyde fra et tikkende ur, fodtrin på gangen, hunde der gør, biler der kører forbi eller samtaler i den anden ende af lokalet. Det slår hende af og til fuldstændig ud. Her vælges Valnød/Walnut, for at beskytte hende for hårde påvirkninger udefra. Der vælges også Hvid Hestekastanje/ White Chestnut for tanker der kører i ring, og et hoved fuld af tanker, som er svære at slukke for.

Ensomhed: fordi hun trækker sig fra andre

I fritiden studerer hun meget og hun har en helt særlig evne til at huske alt hun læser første gang. Problem: Hun trækker sig meget fra omgivelserne og har derfor ingen veninder. Her vælges Vandrøllike/Water Violet for den tendens der er til at trække sig, isolere sig og have lidt svært ved at “socialisere” med andre. Vandrøllike giver et varmere forhold til andre.

Ensomhed fordi hun er for stædig og viljestærk

Hun føler sig ensom, men hun vil bestemme meget når hun prøver at lege med andre, og hun skaber derfor let konflikter pgs sin dominerende og ufleksible karaktertræk, og derfor mister de interessen og så er hun alene igen. Her vælges Vine-Vinranke for at bløde hendes lidt stærke vilje lidt op, så hun kan “give sig” , gå på kompromis, så veninderne har lettere ved at være sammen med hende.

Hovedpine og tankemylder

Hun har ofte hovedpine, og er meget bekymret for næste gang hovedpinen rammer hende. For hovedpinen vælges Agermåne/Agrimony for følelsen af stærkt forpinthed (tidl. søgt læge hertil). Der vælges også Abeblomst / Mimulus for angsten for nyt angreb og smerten.

Ny start: universitets-studie

Pigen skal starte på et universitetsstudie med kun 17 år. Hun bor hjemme og flytter ikke. Her støttes pigen med remediet Valnød – der allerede er udvalgt -se længere oppe i teksten. Valnød åbner op til sjælspotentialet “tilpasnings-evne” og skal hjælpe pigen med at tilpasse sig helt nye omgivelser, venner og rammer

Bach-behandlingsflaske og dosering

Datteren skal have remedierne i en personlig Bach-flaske. Alle de valgte remedier tilsættes flasken (2 af hvert remedie). Datteren tager 4 dråber mindst 4 gange dagligt. Hun supplerer med Rescue Remedy i sprayform, når hun bliver oprevet, vred eller stresset.

Få min gratis mini-guide med oversigt over alle Bachremedier HER

Læs om alle De 38 Bach-remedier HER

Læs mere om at blande og indtage Bach-dråberne HER.

Kontakt Bachterapeut Anette Lei HER

 

Snart er det NYTÅR, årets allersidste dag. Der er tid til tilbageblik og nye mål.

 • Er du klar til Nytårsaften?
 • Eller synes du, der ligesom mangler noget før du tager festligt afsked med det gamle år?
 • Har du taget bevidst afsked med det gamle år?

Du kan stadig nå det. . .

Bare rolig. Du kan stadig nå det. Tilbageblikket.

Det tager kun et øjeblik af det år, der ligger bag dig. . og som har drevet dig igennem så mange begivenheder og følelser.

Hvad er et tilbageblik?

Et tilbageblik er som ordet siger:

Du kigger tilbage sådan lidt henover året der er gået.

På de vigtigste begivenheder der skete for dig.

I lyset af dem afsætter du ønsker og mål, som du virkelig gerne vil have opfyldt i det kommende år.

Hvorfor tilbageblik?

Tilbageblik er vigtigt for mennesker, der gerne vil udvikle sig, og få mest ud af livet og relationerne.

Tilbageblik er refleksion – og uden refleksion kan du spilde din tid, spilde dit liv.

Spilde alle de chancer, du møder på din vej.

Gentage dig selv – igen og igen. . som en film, du ikke gider se igen.

Fordi: I livets kode ligger forandring. .

Refleksion tænder dit indre lys.

Sokrates mindede os om, at et ureflekteret liv ikke er værd at leve.

Refleksion tænder dit indre lys.

Refleksion viser, om du er på rette vej, eller om der skal lidt småjusteringer til.

I dine tanker. I dine følelser og måske også  i dine handlinger.

Med refleksion tager du stille og roligt styringen over dit liv. . og

du kan begynde med et lille skridt LIGE NU:

Hvordan gør jeg?

Er du i tvivl om hvordan du gør?

Det er såmænd blot fordi du ikke er vant til at gøre det :-)

Du kan kaste dit tilbageblik på mange måder!

Du skal blot sørge for, at den måde du bruger indebærer fremdrift.

Noget der erstatter noget. En forandring af noget.

Her får du min enkle måde, som jeg vil give dig i nytårsgave.

Nyd den :-)

Sådan gør du – dette skal du bruge:

Find et sted hvor du kan sidde uforstyrret i ca. 20-30 minutter – og gerne flere.

Ha en lille papirsblok og en kuglepen tæt på dig.

Ta en kop the eller kaffe med til dig.

8 nemme trin og du er helt klar til  Nytårsaften

Her får du 8 nemme trin til tilibageblik for året det gik.

Gennemgå de 8 trin i relation til de vigtigste begivenheder, der skete for dig i året der gik.

OBS: Ret mine trin en smule til med dine egne ord, hvis du har lyst. Det bliver de kun bedre af!

#1

Hvad lægger du bag dig af svære opgaver eller problemer, som BLEV løst i året der gik?

Skriv ned.

Mærk en stille glæde i dig over dette :-)   MÆRK DEN!

#2

Hvad var det helt særligt gode der skete for dig i året der gik?

Prøv at beskrive hvad dette helt særlige gav dig eller betød for dig.

#3

Mærk taknemmelighed fylde mere og mere i dig

#4

Klar til nye mål: kig lidt på dine svar.

Hvad vil du gerne opleve mere af i det år, der kommer?

Skriv ganske få ting.

#5

Hvad skal du gøre MERE AF for at få det opfyldt?

#6

Hvad skal du gøre mindre af for at få det opfyldt?

#7

Visualisèr nu det, du gør mindre af i året der kommer

#8

Visualisèr nu, det du gør mere af i året der kommer

TILLYKKE!  Du nåede i mål!

Forresten lægen Bach, der opfandt Bach-remedie-metoden til at hjælpe dig tættere på dig selv og naturen, opfordrede til at man en gang imellem at sætte sig ned, og tænke lidt over hvilken vej livet er gået i, om det er den retning, man ønsker, og om man har det godt og er glad og godt tilpas, og hvis man har brug for det, at rette lidt på retningen i livet, for at få det bedre med sig selv og dermed større sundhed.

Nyd din nytårsaften i fulde drag, mens du hele tiden mærker følelsen af det, du gør mere af i året der kommer.

Jeg ønsker dig et kærligt, frit og udbytterigt år, der kommer.

Kærlig hilsen

Anette Lei

Coach og reg. Bachterapeut

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei

 

 

 

Dyr, angst og nytår

Nytår, fyrværkeri, dyr og angst.

af Bachterapeut Anette Lei

Nytårsaften fejres af mange med fyrværkeri -og lige så smukt det kan se ud, lige så dyb angst kan det forårsage hos vores kæle-dyr.

Her i blogindlægget kan du læse om, hvilke remedier, der typisk kan afhjælpe den angst, som fyrværkeri medfører hos vores dyr.

Jeg har gennemgået indlægget i relation til dyr, men da det er de samme følelser, vi deler med dyrene, kan remedierne selvfølgelig også bruges til mennesker.

Dyr og Nytår.

Nogle dyre-ejere giver deres kæledyr medicin fra dyrlægen op til nytåret for at hjælpe mod den angst, som nytår og fyrværkeri forårsager.

Den beroligende medicin kan være nødvendig, men har også bivirkninger og gør ofte dit dyr sløvt og slapt.

Du kan med fordel både supplere dyrlægens medicin med Bach-dråberne, eller blot give dit dyr Bach-dråber alene.

Gennem årene har jeg hørt utallige cases fra mennesker i mit netværk og fra klienter om, hvor nyttigt bare Nødhjælpsremediet er til dyr mod den stress og angst, der opstår i forbindelse med nytår og fyrværkeri.

Hvilke Bachremedier er relevante?

Det anbefales altid at du finder Bach-remedier til dit dyr ud fra dit dyrs adfærd og følelser.

Men da dyr op til Nytår næsten altid bliver bange pga de høje lyde fra kanonslag, batterier og andet fyrværkeri, vil du oftest få brug for en blanding af følgende remedier:

 • Soløje/Rock Rose for panikangst
 • Abeblomst/Mimulus for angst for noget kendt (høje lyde, brag, fyrværkeri)
 • Bævreasp/ Aspen for ængstelse og uro, foruroliget, forventer noget frygteligt skal ske
 • Fuglemælk/Star of Bethlehem for chock

Dosering: 4 dråber mindst 4 gange dagligt

Bachremedierne kan kun gives – og virke – når følelserne er fremme.

Giv 4 dråber af blandingen i dyrets madskål, på en kiks/foder, eller på pelsen eller den måde som du mener at dyret helst vil indtage dråberne på.

Pas på at dyret ikke kommer til at bide i pipetteglas-låget fra behandlingsflasken.

Hvornår skal du begynde med at give nytårsdråberne til dit dyr?

Da der i mange områder ofte fyres lidt fyrværkeri af allerede tidligt i december måned, skal du allerede begynde med dråberne, så snart du mærker det på dit dyr, at det er bange.

Suppler med Nødhjælpsdråberne d. 31. december:

Brug Rescue Remedy/Nødhjælpsremediet ca. hver time på Nytårsaftensdag som supplement til din behandlingsflaske til dyret, da dit dyr især på denne dag/nat bliver særligt stresset og påvirket denne dag/nat.

Hvor kan jeg købe Bach-remedier og Rescue?

Du kan købe Nødhjælpsremediet hos Matas og i helsekosterne.

Hvis du fortynder Nødhjælpsremediet, så behøver du ikke at købe Rescue PET til dit kæledyr.

Rescue PET er alkoholfri, men da man alligevel ofte blander dråberne i dyrets vandskål, er det unødvendigt at købe Rescue PET.

Køb blot Rescue Remedy Spray for den kan I allesammen få gavn af i din husstand. Både mennesker og dyr. Børn og voksne.

Spray to pust i et glas vand eller i dyrets vandskål. Eller på en hundkiks. Der er max 4 dråber alkohol i.

Og din Rescue flaske kan holde sig i årevis.

Andre relevante indlæg

Her i min Bach FB -gruppe kan du blive medlem gratis, og få andre til at blande en Bach-flaske til dig eller dit dyr

Her kan du læse om RESCUE REMEDY/ Bachs Nødhjælpsremedie.

Han-katten PINK fik et godt liv med Bach-dråber mod angst og traumer

Artikel på bachforeningen: Kan Bachremedier med fordel anvendes til dyr?

af Bachterapeut og Bachlærer Anette Lei

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei

Alt ved Dr. Bachs Blomsterremedier er ENKELT.

Her kan du læse om den enkelte, naturlige og visdomsfilosofi bag Bach-remedie-metoden til psykisk førstehjælp gennem indre afbalancering.

Læs om hvordan og hvorfor  Bach Blomsterremedier virker så mildt og så effektivt.

Opdag hvorfor ALLE kan bruge Bach-remedie-metoden til mere ro, glæde og sand styrke.

Af Bachterapeut Anette Lei, registreret i Dr. E. Bach Fonden, England.

Bach-remedie-systemet – der er kun 38!

Der er kun 38 remedier i Bach-remediesystemet til afbalancering af tanker og følelser.

De blev opdaget af en læge, bakteriolog og patolog fra England i 1920 og 1930 èrne.

De er for alle – også dyr.

Hvert remedie harmoniserer en specifik menneskelig tilstand

Hvert remedie passer til en helt basal specifik menneskelig følelse.

Abeblomst/Mimulus tages når du f.eks. er bekymret eller bange for at blive syg af corona, Covid 19 virus.

Når du tager remediet Abeblomst, hjælper det dig med at overvinde din frygt og møde den med mere mod.

Hvis du også er helt panikslagen, skal du foruden Abeblomst også tage Soløje for panikangst.

Du kan selv blande remedier

Remedierne er i væskeform, så du let kan blande dråber til din nuværende emotionelle tilstand.

Lægen Bach skabte Bach-remedierne ud fra den betragtning, at når man harmoniserer følelserne (det indre), så har det afgørende effekt på kroppen.

Når du holder dine følelser og din personlighed i balance, skaber du betingelserne for, at din krop kan genfinde sit eget naturlige og gode helbred.

Alle kan lære at bruge Bach-remedie-systemet

Det vil nok komme bage på dig, at du let kan finde ud af Bach-systemet.

Enhver som er interesseret i at tage Bach Blomsterdråber, vil kunne finde ud af Bach-systemet, fordi det er så ENKELT. Man kan også bare prøve sig frem fordi Bach-systemet er ufarligt.

I begyndelsen kan det virke lidt uvant eller måske skræmmende at skulle definere, hvordan du har det, fordi du måske ikke er vant til det, eller opdraget til det, men det vil du hurtigt overvinde.

Fordi Bach-systemet er enkelt.

De 38 Bach-remedier er små nøgler, der åbner op.

De 38 Bach-remedier er små forskellige nøgler til din krops -og til din – helbredelse.

Nøgler til at du holder tungen lige i munden – så din sjæl, sind og krop er i overensstemmelse med hinanden.

I balance.

Din sygdom er nemlig opstået som en konsekvens af, at balancen imellem din sjæl, dit sind og din krop er røget sig en tur.

Du kan prøve at løbe en tur igennem de 38 negative tilstande, som er beskrevet i De 38 Bach Blomsterremedier. Det kan du gøre her: og måske du straks finder en eller flere ubalancer. 

Utalige mennesker verden over har i over 80 år brugt De 38 Bach Blomsterremedier til at skabe balance mellem sjæl, sind og krop.

Sådan fremstilles Bach-remedierne

Remedierne fremstilles ved brug af en af disse metoder:

1. Solmetoden:

Man klipper blomsterhovederne så de falder ned i en skål med kildevand uden at blive berørt af  hænderne. Skålen placeres 3 timer i brændende solskin.

2. Kogemetoden:

Dr Bach udviklede kogemetoden, primært til de remedier, hvis blomster kommer fra mere træ-agtige buske eller træer.

Disse remedier koges i kildevand i 30 minutter, filtreres og blandes med cognac som konservering.

Varmen overfører energien til vandet

I begge tilfælde er det varmen, der overfører energien til vandet.

Herefter filtreres blomsterhovederne fra.

Der blandes med lige dele cognac til konservering og så er modertinkturen skabt.

Fra modertinkturen tages 2 dråber i en 20 ml flaske som du ser dem i butikker herunder helsekoster.

Du kan købe disse remedie-flasker enkeltvis – eller hele Bach-sættet med alle De 38 Bach Blomsterremedier.

Fra disse flasker tager forbrugeren 2 dråber af hver remedie – op til 7 forskellige – i et glas vand til indtagelse i lige så lang tid, som der er brug for.

Enkelhed

Det er en ganske enkel proces at blande Bach-remedier.

Der kræves ingen kompliceret fremstillingsmetode, eller særlige evner.

Alt der behøves er vilje til at gå i gang og solskinsvejr, og den rette plante på den rette dag. .

særlige kundskaber for at kunne tilberede Bach- remedierne.

Alt er enkelt ved tilblivelsen:

 • Blomsterne vokser vildt i naturen
 • Enhver kan klippe dem ned i en skål og stille dem i solskin eller koge dem i vand.
 • Blande dem med cognac

Herfra tager forbrugeren 2 dråber som han evt. kan blande sammen med 6 andre Bachremedier, som han måtte have brug for til afbalancering af følelserne.

 

Lægen Bach fortalte til sin assistent Nora Weeks:

Jeg vil gøre det så enkelt som så: Jeg er sulten, jeg går ud i haven og plukker lidt gulerødder og salat. Jeg er syg og bange, jeg tager nogle dråber Abeblomst.

Rigtig god fornøjelse med Bach – Blomsterremedier,

må du arbejde på din egen sunde tilstand, indre balance og finde samt bidrage med dit livsformål

Kh Anette Lei, bachterapeut

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei, om hvordan virker Bachremedierne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke Bach-remedier skal jeg købe?

af bachterapeut Anette Lei

Jeg får ofte spørgsmålet, hvilke Bach-remedier og produkter, skal jeg købe.

Der er mange producenter af Bach-Blomsterremedier, men kun een producent, der har været med lægen Bach lige fra starten og som fik hans tillid.

 

Nogle af producenterne lever op til lægen Edward Bachs enkle og effektive metoder og virker hurtigt lindrende og afklarende.

Andre gør ikke.

Og leder op til at man hurtigt skal have “fikset sit problem” eller sine følelser:

Risikoen er, at man bliver forvirret og ikke opnår indre afbalancering som ønsket og iøvrigt misforstår lægen

Bachs metode til healing og fuldkommenhed.

Derved får man ikke den glæde – og hjælp – fra Bach-healingmetoden, som er mulig. På sigt betyder det måske, at du opgiver at bruge Bach-remedierne til dig og dine kæres sundhed, vækst og udvikling.

På Bach Trin 1 kurset får du en afklaring.

Den korteste vej til at finde de rette producenter og produkter, er at deltage på et Bach Trin 1 kursus. På kurset gennemgås Bach-metoden, så du fornemmer enkelheden og effektiviteten i den rette brug af Bach-remedierne, blanding og dosering. Du hører også om hvilken producent, du trygt kan gå til, og som støtter dit korrekte kendskab til Bach-healing-metoden.

På kurset kan du også stille dine spørgsmål og få afklaring.

De bedste Bach-produkter

De bedste Bach-produkter er dem, der holder Bach-metoden komplet, enkel og fri for teorier og videnskab.

For alt i naturen er enkelt.

På Bachforeningens hjemmeside kan du blive klogere på, hvilke Bach-remedier du skal købe.

Gå til bachforeningens side her.

Rigtig god læselyst – og held og lykke med at finde det Bach-sæt, som vil hjælpe dig bedst på vej mod mere indre ro, glæde og sand styrke – både for dig og dine kære.

anette-lei-bachterapeut-bachlærer

Anette Lei, Bachterapeut og bachlærer