af bachterapeut Anette Lei

Sådan nedtrapper du lykkepiller (anti-depressiver) med Bach dråberne.

Ud eller nedtrapning af anti-depressiver (lykkepiller) med Bach dråber

Læs her hvordan du på en nem og sikker måde kan slippe dine lykkepiller (også kaldet anti-depressiv medicin) med støtte fra Bach Blomsterremedier i (og måske også efter ) nedtrapningsperioden og under kontrol af din læge.

af bachterapeut Anette Lei

Jeg har fået dette spørgsmål fra “Annie”:

Hej Anette, har du et forslag til et remedie jeg kan bruge, når jeg skal igang med udtapningen af “lykkepille”  jeg har taget et par år? Det vil give nogle bivirkninger, måske der var nogle af bach-blomster der kunne hjælpe . Kender godt til dråberne Mvh “Annie”

Hej “Annie”

Det korte svar til Annie er:

Du kan fint bruge Bach Blomsterdråber, når du udtrapper din anti-depressive medicin/ lykkepiller, men husk at tage efter hvordan du har det i udtrapningsperioden, der er ingen “standardsvar” på hvilke remedier, du skal tage.

Som Bachterapeut har jeg rigtig god erfaring med klienter, der har nedtrappet anti-depressiv medicin med en personligt sammensat bachflaske til deres humør-tilstand i nedtrapningsperioden.

Selve udtrapningen af lykkepillerne skal aftales og foretages sammen med din læge eller psykiater, så undgår du mest ubehag.

Det betyder også, at alle de spørgsmål du har om eventuelle “nedtrapningssymptomer” i udtrapningsperioden også skal stilles til din læge.

Forskel på symptomer og følelser.

I Bachterapi skelner man imellem fysiske tilstande og følelsesmæssige tilstande.

Hvis de symptomer, der kommer, er mere “fysiske” end “hverdagsagtige” følelsesmæssige hjælper Bach-dråberne ikke det store.

Det er fordi Bachdråberne kun er udviklet til menneskets følelser (=dit humør og dine karaktertræk i normaltilstand) og ikke til sygdomme eller fysiske symptomer (=f.eks. indre uro og svimmelhed, kvalme og opkast, rysten på hænderne, hovedpine) .

Bach-dråber er udviklet til følelser

Bachdråberne hjælper kun for det følelsesmæssige indenfor normaltilstanden, f.eks. hvis du bliver ked af det eller lettere modløs, eller får tankemylder, eller føler dig uoplagt og skubber med dine daglige opgaver, eller du bliver utålmodig, nedtrykt, eller føler dig bange og ængstelig (uden at det er psykotisk – søg da lægehjælp), eller hvis du føler at dit humør svinger meget op og ned i nedtrapningsperioden. For at være sikker på at det ikke er tilbagefald, du lider af, (og som kan kræve behandling),  så bør du koble din læge/psykiater på også i disse tilfælde.

Alt dette er Bachdråberne effektive til, så længe det hører med til den daglige normaltilstand indenfor følelsernes område.

Jeg har ikke nævnt nogle remedieforslag til dig Annie, da Bachdråberne skal udvælges efter hvordan du har det, når du nedtrapper.

Hvis du vælger de forkerte remedier, får du nemlig ikke megen hjælp fra Bachremedierne.

Kvinde midt 50èrne udtrappede lykkepiller med Bach-dråber

Klient-case: En af mine klienter,  en kvinde midt 50 èrne, havde været på lykkepiller i mange år.

Hun nedtrappede lykkepillerne med støtte fra sin egen læge og fra mig med Bach dråberne over ca. 2 måneder og det gik så fint at hun ikke mere kom på lykkepiller.

Hun fik en blanding ud fra de samtaler jeg tog med hende.

Og vi kunne hele tiden justere i forhold til hvordan hun havde det.

Vi var i dialog ca. hver 3. uge og over telefonen/sms efter behov.

Samtalerne med mig gjorde det nemmere for hende at mærke efter, hvordan hun egentlig havde det, og om det var noget, som kunne afbalanceres med Bach dråberne.

Den nære kontakt med hendes læge, skabte tryghed i nedtrapningsperioden.

Mit tip: Det er min erfaring, at succes med nedtrapning af antidepressiv medicin ved brug af Bach Blomsterremedier afhænger meget af hvor klar du er, til at føle et større ansvar for dig selv og din sundhed.

Gode nedtrapnings-råd med Bach-remedierne:

Hvis du ønsker at udtrappe dine lykkepiller med Bachdråberne, så har jeg nogle råd til dig, så det lykkes bedst muligt:

1) sørg for at kende en dygtig Bachterapeut, der kan hjælpe dig med at mærke efter hvordan du har det.

2) få bachterapeuten til at tjekke de Bachremedier, som du mener, du har brug for (de forkerte hjælper dig ikke)

3) Få tjekket din Bachflaske for de rette dråber hver gang den er tom, og senest når der er gået 3 uger. Din situation kan ændre sig, især når Bach-dråberne har hjulpet og der måske dukker et nyt uafbalanceret lag op i din bevidsthed. Så skal der nye Bachremedier på din flaske.

4) Spørg altid din læge eller psykiater hvis du føler du har brug for hjælp eller har spml til udtrapningen med lykkepillerne. De kan svare på, om du har udtrapningssymptomer eller om der er tilbagefald fra din depression eller angst. I så fald er det ikke tilstrækkeligt med Bach dråber.

5)Pris: en Bachkonsultation koster ca. 500 kr. for opstartskonsultationen. Derefter bliver det  billigere, 150 kr. pr. 15 minutter over telefonen. Plus ca kr. 200 for flasken inkl. forsendelse. Billigere hvis du selv blander flasken)