Salgs- og kursusbetingelser & copy-right

Læs teksten godt igennem, inden du tilmelder dig mine kurser, så du kender dine rettigheder og de betingelser, jeg har sat for kurset.

Der tages forbehold for fejl, trykfejl o. prisstigninger fra leverandører af Bachremedier. Hjemmesiden indeholder mange tekster og der kan sagtens ske fejl ved f.eks. manglende rettelser af gamle priser og lignende fejl. De mest rigtige priser kan du altid finde direkte under kursusbeskrivelsen eller produktbeskrivelsen.

Tilmelding

Tilmelding til kursus hos Mindtime v. Anette Lei, skal ske skriftligt via Websitets Kontaktformular eller ved email, og skriv navn, mobilnummer,  adresse  og e-mailadresse.

Bekræftelse

Du modtager oftest en e-mail fra mig, senest 1 dag efter du har tilmeldt dig, med en skriftlig bekræftelse på, at du har tilmeldt dig og med svar på dine eventuelle spørgsmål.  Hvis du ikke modtager denne mail inden for 1 dag, så skriv til lei@mindtime.dk

Korrespondanceform

Din private email er pligtig korrespondanceform. Undlad SMS. Af praktiske og bæredygtige hensyn,  korresponderer jeg pr. email med dig omkring kurser, din tilmelding. ændringer og al anden info. Det betyder, at du får alle oplysninger fra mig på email på den emailadresse, som du har oplyst mig ved kursustilmelding eller konsultationen.  Det er også den emailadresse, du modtager oplysninger om program og praktisk info på . Dette betyder, at det er meget vigtigt, at du tjekker dine emails, også spambakken, og at du oplyser mig om emailændringer, så du kan få info fra mig, straks når jeg sender dem ud til dig. Når jeg har informeret dig på den email, som du har givet til mig, så skal du sørge for at tjekke din indbakke jævnligt, fordi jeg ikke sender papirbreve ud til dig. Beskeder via SMS er jeg ikke pligtig at besvare.

Jeg forbeholder mig ret til at nægte dig kursus-adgang, hvis du ikke responderer på mine mails. Dette sker i så fald, fordi jeg vurderer, at du og de andre ikke vil få nok ud af kurset pga at du ikke modtager mails med undervisnings-info og materiale.

Afbud

Af hensyn til kursusadministrationen er der bindende tilmelding til alle kurser. Det betyder, at du ikke får pengene retur, hvis du melder afbud uanset årsag.

Næsteholdsundtagelsen: Dog tilbydes du en plads på mit næste hold, såfremt der er plads. Derfor skal du tilmelde dig mit næste kursus hurtigst muligt.

Næsteholdsundtaglsen gælder i 6 måneder fra din tilmelding, og kun hvis du afmelder dig senest 6 uger før erstatningskursets begyndelsesdato. Næsteholdsundtagelsen gælder ikke ved udeblivelse.

og heller ikke Bach Terapeutkurset trin 3 hvor der skal betales fuldt gebyr igen, hvis du afbestiller eller udebliver.

Kursusgaranti

Når der er tilmeldt mindst 10 deltagere til et kursus, garanterer jeg, at kurset gennemføres.

I tilfælde hvor der er færre end ti tilmeldinger, kan jeg vælge enten at afholde kurset, eller flytte deltagerne til senere afholdelse af kurset.  Du får besked hurtigst fra mig på email. Derfor berettiger aflysning af et kursus fra min side ikke til erstatningskrav.

Det får du med i prisen

Du får kaffe, the, vand, frugt og snacks med i prisen på mine fysiske kurser – ikke på onlinekurserne.

Kursusforplejning: Mange års erfaring har lært mig, at du selv skal medbringe den mad, du vil spise, fordi der er så mange af kursusdeltagerne, der har meget specifikke præferencer og diæter som f.eks. Du skal derfor selv sørge for din mad under kurset. Der vil være indkøbsmuligheder tæt ved kursusstedet og køleskab, til din mad.

Kursusmaterialer:

På mine fysiske kurser: (hvor du møder op i egen person på kursusadressen):  Du får al kursusmaterialet udleveret på 1. kursusdag. Du skal møde op for at få kursusmaterialet. Hvis det skal sendes til dig opkræves porto og ekspedition på ialt kr. 350. Kun forsendelser i DK (ikke Færøerne eller Grønland).

På mine Online-kurser: Du får kursusmaterialet emailet på din private emailadresse som du har opgivet ved tilmeldingen.  Hvis du har tilkøbt kurset med kursusmappe og materialer, får du kursusmappe og materialer tilsendt før kurset til den adresse, du har oplyst til mig ved tilmeldingen. Der sendes ikke til firmaer, kun til din privatadresse og/eller pakkeshops. Du modtager besked fra f.eks. DAO, GLS eller Postdanmark, når du kan afhente kursusmaterialet, som du skal hente hurtigst muligt og kontrollere om alt er i pakken. Hvis du ikke afhenter kursusmaterialet, og det sendes retur, og du ønsker, at jeg skal sende påny koster det dig et gebyr på 300 kr. plus fornyet porto. Kursuspakken ikke ankommet: Hvis du ikke får materialet udleveret, det er forsinket eller slet ikke ankommer til udleveringsshoppen eller lignende, efterlyser jeg pakken og den sendes retur til mig. Det betyder, at du skal vente på at modtage din kursuspakke. Når du giver mig besked herom, kan jeg vælge at sende en ny kursuspakke til dig, eller jeg kan sende dig de filer, vi gennemgår på kurset på den emailadresse du har opgivet til mig ved tilmeldingen. Der gives ikke erstatning for forsinket modtaget kursuspakke eller pakker fra mig. Lykkes det ikke for dig at modtage kursuspakken inden kurset, får du tilsendt materialet digitalt så vidt muligt.

Hvis du har gennemført hele kurset får du efterfølgende tilsendt certifikat. Du får også tilsendt gavekort så længe leverandøren tilbyder sidstnævnte som del af kurset.

Al forsendelse og -priser gælder kun DK. Ikke Grønland og Færøerne. Der sendes elektronisk materiale i stedet i det omfang, det er muligt eller til øget forsendelsespriser.

Engros-køb

Efter Bach Trin 1 kurset har du lov til at købe Bach-produkter til engros-priser hos Helsam i DK så længe leverandørerne tillader denne ordning. (har de gjort i over 10 år).  På Bach Trin 1 kursus og Online Bach Trin 1 kursus modtager du et gavekort efter kurset, når du har deltaget begge dage. Dette gavekort er pt. på 600 DKK og kan KUN bruges til køb af selve det originale Bach Træbokssæt fra producenten Nelson Bach, UK. De oplyste priser på træbokssættet og andre Bachprodukter er 2020-priser og kan variere. Anette Lei modtager ikke provision eller anden form for støtte ud over gratis foldere, etiketter o – lign. fra leverandøren og til undervisningsbrug eller til kursisterne.

Alle oplyste priser og regneeksempler i udbudsmaterialet på sitet Bachkurser v. Anette Lei er med forbehold for prisændringer fra leverandørens side. De priser der er oplyst på hjemmesiden, emails og i andet kursusudbudsmateriale fra mig, tages der forbehold for prisændringer – især efter brexit ved årsskiftet 20/21.

Bach-flaske forsendelse:

Efter en Bach-konsultation, eller ved emailbestilling af Bachflaske (r), får du pakken tilsendt  til den adresse, du har oplyst til mig ved bestillingen. Der sendes ikke til firmaer, kun til din privatadresse og pakkeshops efter mit eget valg.  Du modtager besked fra f.eks. DAO, GLS eller Postdanmark, når du kan afhente pakken, som du skal hente hurtigst muligt og kontrollere om alt er i pakken. Hvis emballagen er itu, skal du tage forbehold for dette, inden du får pakken overrakt. Da er det leverandøren der skal erstatte dig det ødelagte. Hvis emballagen er ok, men indholdet itu, skal du meddele mig dette på samme dag, som du modtog pakken, og vedlægge fotos af det ødelagte og af emballagen.

Ikke afhentning: Hvis du ikke afhenter pakken, og den sendes retur, og du ønsker, at jeg skal sende påny koster det dig et gebyr på 300 kr. plus fornyet porto. Dette fordi Bachflasken forældes og kan ikke bruges længere end 3 uger.

Betalingsbetingelser

Du får en faktura til betaling før kurset v. tilmeldingen. Betalingsfristen er netto kontant,og du kan betale med Mobilepay eller ved bankoverførsel. Din plads bookes foreløbigt på kurset og er først endelig, når din betaling er sat ind på min konto. Du kan betale ved Mobilepay, eller ved bankoverførsel. Hvis du ønsker afdragsbetaling, så kontakt mig pr email.

Ratebetaling

Du har ved din tilmelding forpligtet dig til at betale det fulde beløb, også selvom du har valgt at betale i rater.
Ved misligholdelse mistes rettighederne til produktet eller din plads på holdet. Der opkræves et rykkergebyr på 150 kr.

Undervisningsform

Jeg kombinerer almindelig klasseundervisning med workshops, hvor du får praktiske opgaver, du skal løse, oftest sammen med andre. Både på mine fysiske kurser og ONLINE kurser lægges der op til åben dialog og gruppearbejde med andre kursusdeltagerne, og undervisningen varieres til alle læringsstile.

Der er max 20 deltagere på de fysiske kurser og workshops (i corona-tider under 10 deltager), så der er god tid til hver enkelt og god mulighed for sparring og dialog under kurset.

Du får udleveret certifikat ved kursets afslutning (i enten en fremsendt pdf.fil pr email eller papirudgave) På Trin 3 udleveres der først certifikat, når hele uddannelsen er gennemført og bestået.. Er du registreret alternativ behandler , RAB, og samler point så giv mig besked ved tilmeldingen hvis du ønsker RAB dokumentation tilsendt efter kurset på en pfd.fil. dler. Giv mig besked ved email ved tilmeldingen,  hvis du ønsker RAB-dokumentation.

ONLINE-kurserne

Efter endelig tilmelding modtager du et link med instrukser i, hvad du skal gøre, for at deltage på mit online-kursus. For at du kan deltage på ONLINE kursus kræves en god internet-adgang, pc og at du logger dig ind på onlinekurset på det link, som du får tilsendt før start.  Du deltager med dit device-kamera (f.eks. web-kamera som er indbygget i din pc eller et eksternt kamera du sætter på din pc). Du deltager med lyd og billede af dig, så du kan se de andre og andre kan se dig. Det anbefales, at du downloader online-webinar/møde-programmet på din pc. Det anbefales at du bruger pc under hele kurset, og at du downloader det anviste webinar-program ved tilmeldingen, for at oplevelsen bliver bedst mulig for dig. Det er dog muligt om nødvendigt at deltage med tablet eller smartphone som f.eks. Ipad eller Iphone el. lign. på egen risiko. Du har selv risikoen for at teknikken hos dig svigter. F.eks. Ved for lille en internetforbindelse, opsætningsproblemer eller andre forbindelsesproblemer, der gør, at du ikke deltager i webinaret, er på skærmen eller har /modtager lyd.

Hjemme igen

Efter hvert kursus er det vigtigt, at du straks træner din ny-erhvervede viden. Det er min erfaring, at du får det bedste udbytte af kurset, hvis du kommer hurtigt i gang med det, du har lært. Og gerne med de kontakter, du skabte på kurset.

Kvalitetsgaranti og evaluering

Jeg vil gerne sikre, at du får et godt udbytte af at deltage på et kursus hos mig, derfor afslutter jeg hvert kursus med, at du udfylder et evalueringsskema, hvor du vurderer en række forhold som utilfredsstillende med angivet årsag.

Hvis evalueringerne viser, at du samlet vurderer dit kursusudbytte utilfredsstillende hele vejen igennem, og såfremt du angivet begrundelse, tilbydes du at komme på et nyt kursus inden for næste kursushalvår. Dette tilbud skal du acceptere hurtigst ved at sende email til mig, og deltage igen på kursus hos mig inden udgangen af 6 måneder fra tilbuddet er afgivet.


Copy-right

Copy right Anette Lei, Mindtime. Alle rettigheder forbeholdes. Forbehold for trykfejl og fejl på siden.

Alt indhold på bach-kurser.dk i enhver form (billeder, tekst, film osv. ) tilhører Bach-kurser.dk eller vores leverandører. Alle informationer på hjemmesiden bach-kurser.dk er frit tilgængelige og kan læses af enhver. Enhver gengivelse af produktinformationer, billeder, artikler, brevkassesvar eller andre publikationer må kun ske i uændret form og med direkte reference til bach-kurser.dk v. bachterapeut Anette Lei og KUN med forudgående skriftlig tilladelse fra bach-kurser.dk. Det er ikke tilladt at bruge informationer eller data fra bach-kurser.dk i kommercielt øjemed. Det er dog tilladt at benytte bach-kurser.dk `s logo, når det er i forbindelse med direkte omtale og /eller link til bach-kurser.dk.

november 2021, Mindtime v. Anette Lei, bachterapeut.