Kursusbetingelser

Læs teksten godt igennem, inden du tilmelder dig, så du kender dine rettigheder og de betingelser, jeg har sat for kurset.

Tilmelding

Tilmelding til kursus hos Mindtime v. Anette Lei, skal ske skriftligt via Websitets Kontaktformular eller ved email, og skriv navn, mobilnummer,  adresse  og e-mailadresse.

Bekræftelse

Du modtager en e-mail fra mig, senest 1 dag efter du har tilmeldt dig, med en skriftlig bekræftelse på, at du har tilmeldt dig og med svar på dine eventuelle spørgsmål.  Hvis du ikke modtager denne mail inden for 1 dag, så skriv til lei@mindtime.dk

Afbud

Af hensyn til kursusadministrationen er der bindende tilmelding til alle kurser, og det betyder, at du ikke får pengene retur, hvis du melder afbud uanset årsag. Dog tilbydes du en plads på mit næste hold, hvis der er plads. Gælder i 6 måneder fra din tilmelding og kun hvis du afmelder dig senest 4 uger før kurset, da jeg skal nå at finde en erstatning for dig, så undervisningen kan gennemføres. Gælder ikke ved udeblivelse. Næste-holds-undtagelsen gælder dog ikke Terapeutkurset trin 3 hvor der skal betales fuldt gebyr igen, hvis du afbestiller eller udebliver.

Kursusgaranti

Når der er tilmeldt mindst 10 deltagere til et kursus, garanterer jeg, at kurset gennemføres.

I tilfælde hvor der er færre end ti tilmeldinger, kan jeg vælge enten at afholde kurset, eller flytte deltagerne til senere afholdelse af kurset.  Du får besked hurtigst.

Det får du med i prisen

Du får kaffe, the, vand, frugt og snacks med i prisen.

Din mad: Mange års erfaring har lært mig, at du selv skal medbringe den mad, du vil spise, fordi der er så mange af kursusdeltagerne, der har meget specifikke præferencer og diæter. Du skal derfor selv sørge for din mad under kurset. Der vil være indkøbsmuligheder tæt ved kursusstedet og køleskab, til din mad.

Kursusmaterialer: Du får al kursusmateriale med i prisen, og det udleveres til dig på kurset.  Hvis dit kursus  er et  ONLINE-LIVE-webinar, får du kursusmappe og materialer tilsendt før kurset.

Hvis du har gennemført hele kurset får du efterfølgende tilsendt certifikat og evt. gavekort, såfremt disse hører naturligt til kurset.

Betalingsbetingelser

Du får en faktura til betaling før kurset v. tilmeldingen. Betalingsfristen er netto kontant og du kan betale med Mobilepay eller ved bankoverførsel. Din plads er først sikret, når din betaling er modtaget.

Undervisningsform

Vi kombinerer almindelig klasseundervisning med workshops, hvor du får praktiske opgaver, du skal løse, oftest sammen med andre. Der lægges op til åben dialog og gruppearbejde med andre kursusdeltagerne, og undervisningen varieres til alle læringsstile.

Der er max 20 deltagere på de fysiske kurser og workshops (i corona-tider under 10 deltager), så der er god tid til hver enkelt og god mulighed for sparring og dialog under kurset.

Du får udleveret certifikat ved kursets afslutning (i papirudgave på Trin 1 og Trin 2, og pr email på Trin 3) , og evt. RAB godkendte points-dokumentation. Giv mig besked ved email, hvis du ønsker RAB-dokumentation.

Hjemme igen

Efter hvert kursus er det vigtigt, at du straks træner din ny-erhvervede viden. Det er min erfaring, at du får det bedste udbytte af kurset, hvis du kommer hurtigt i gang med det, du har lært. Og gerne med de kontakter, du skabte på kurset.

Kvalitetsgaranti og evaluering

Jeg vil gerne sikre, at du får et godt udbytte af at deltage på et kursus hos Mindtime, derfor afslutter jeg hvert kursus med, at du udfylder et evalueringsskema, hvor du vurderer en række forhold på en skala fra 1-5.

Hvis evalueringerne viser, at du samlet vurderer dit kursusudbytte til under 3 på skalaen, tilbydes du at komme på et nyt kursus inden for næste kursushalvår. Du skal anvende tilbuddet om et nyt kursus inden udgangen af næstkommende halvår.